kask

Na budowie można zaobserwować stosowanie różnych kolorów kasków. Kolory te, nie są przypadkowo dobrane. Oznaczają one konkretną funkcję, którą pełni dana osoba na terenie budowy. Zwyczajowo przyjęto następującą kolorystykę kasków i odpowiadające im funkcje:


 
kask Biały - kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownicy robót, pozostali inżynierowie.
kierownik budowy Czarny - inspektorzy nadzoru autorskiego.
kask Pomarańczowy - geodeci.
kask Zielony - pracownicy BHP.
kask Niebieski - pracownicy pracujący na wysokościach, operatorzy maszyn, elektrycy.
kask Żółty - pracownicy fizyczni.
kask Czerwony - praktykanci, goście na budowie.