kierownik budowy

Na każdej budowie, która realizowana jest na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, musi być osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi - tzw kierownik budowy. Prawo nie przewiduje taryfy ulgowej dla żadnych obiektów. Zatem niezależnie od tego, czy zamierzamy wybudować okazałą rezydencję, czy też garaż lub domek letniskowy składany z gotowych elementów, musimy zaangażować kierownika budowy (robót budowlanych). Jest to osoba, która pokieruje procesem inwestycyjnym i poprowadzi dokumentację przebiegu robót budowlanych.

Rolą kierownika budowy jest zorganizowanie budowy (robót budowlanych), dbanie o jej (ich) należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa oraz poprawności technicznej. Ta ostatnia nie zawsze jednak oznacza wysoką jakość oczekiwaną przez inwestora z uwagi na słabego wykonawcę.

Trzeba też pamiętać, że kierownik budowy nie jest zobowiązany do reprezentowania interesów inwestora w kontaktach z wykonawcą. W takiej sytuacji o jakość robót powinien zadbać sam inwestor lub jego przedstawiciel na budowie, czyli inspektor nadzoru inwestorskiego.