oferta

 • Projekty architektoniczno-budowlane: rozbudowa, nadbudowa, przebudowa obiektów.
 • Projekty indywidualne.
 • Projekty typowe: adaptacja.
 • Inwentaryzacje budowlane.
 • Zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali.
 • Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi - kierownik budowy.
 • Wykonywanie nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru inwestorskiego.
 • Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu.
 • Opinie techniczne.
 • Kosztorysy budowlne.
 • Obsługa procesu związanego z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 • Obsługa procesu związanego z uzyskaniem tytułu prawnego w formie pozwolenia na budowę.
 • Obsługa procesu związanego z uzyskaniem tytułu prawnego w formie zgłoszenia budowy / robót budowlanych.