O mnie

>W branży budowlanej pracuję od czasu ukończenia studiów wyższych t.j. od 2002 r. W 2007 roku zacząłem prowadzić działalność gospodarczą, świadcząc usługi w zakresie: projektowania architektoniczno-budowlanego, kierowania budową oraz doradztwa technicznego.
Posiadam uprawnienia budowlane, numer ewidencyjny: POM/0121/POWK/11, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jestem członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, numer członkowski: POM/BO/0221/11. Termin ważności zaświadczenia, potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, można sprawdzić korzystając z odnośnika LISTA CZŁONKÓW.