projektowanie

Podstawowym kryterium przy projektowaniu jest spełnienie oczekiwań i wymagań inwestora mając na uwadze obowiązujące przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej.

Możliwe jest, na życzenie inwestora, reprezentowanie go przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także końcowego dokumentu jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę, która stanowi tytuł prawny do rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.